Witamy na stronie Olkuskie Smerfy. Projekt „Olkuskie Smerfy” otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z życiem prywatnym. Celem projektu jest: powrót lub wejście na rynek pracy 30 kobiet lub mężczyzn po okresie opieki nad dzieckiem do lat 3 z miasta i gminy Mszana Dolna poprzez zabezpieczenie opieki nad dzieckiem w formie nowo otwartego żłobka. Całkowita wartość projektu: 1999308,00 PLN, w tym dofinansowanie: 1699411,80 PLN   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie Olkuskie Smerfy. Projekt „Olkuskie Smerfy” otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z życiem prywatnym. Celem projektu jest: powrót lub wejście na rynek pracy 30 kobiet lub mężczyzn po okresie opieki nad dzieckiem do lat 3 z miasta i gminy Mszana Dolna poprzez zabezpieczenie opieki nad dzieckiem w formie nowo otwartego żłobka. Całkowita wartość projektu: 1999308,00 PLN, w tym dofinansowanie: 1699411,80 PLN Powered By GSpeech

Kadra w Żłobku „Olkuskie Smerfy” to zespół wykształconych, wykwalifikowanych i kreatywnych opiekunek dbających o ciepłą oraz przyjazną atmosferę.

W podejmowanych działaniach opiekuńczo-wychowawczych „ciocie” stymulują wszystkie sfery osobowości dzieci, dbając o ich właściwy rozwój. W swojej pracy wykorzystują najnowsze metody, koncepcje i formy pracy, które gwarantują fachową opiekę i wychowanie.

W naszym Żłobku pracują osoby uzdolnione plastycznie, muzycznie, co pozwala na rozwijanie oraz kreowanie indywidualnych zainteresowań, talentów u każdego dziecka. Wszelkie podejmowane działania wychowawcze budują samodzielność, sprawność ruchową, rozwój emocjonalny i umysłowy oraz dojrzałość społeczną dziecka opartą na wzajemnej współpracy i relacji między wychowawcami a rodzicami.

Kadra wypełnia swoje zadania, wyznając zasadę – „Każde dziecko jest odrębną jednostką wymagającą indywidualnego podejścia. Każde dziecko posiada swoiste uzdolnienia, możliwości oraz ograniczenia”.
Wszelkie zabawy odbywają się w miłej, serdecznej, przyjacielskiej atmosferze, gdzie stawiane zadania dostosowane są odpowiednio do możliwości, potrzeb, zainteresowań oraz wieku dziecka.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech